Contakt Lk

Denne side kan du bruge til at skrive til mig. Du skal altid skrive dit navn, og hvis du ønsker en besvarelse, så skal du som minimum skrive din mailadresse.


Mine øvrige kontaktoplysninger står i sidefoden på Lk-kunst.dk


This page you can use to write to me. You must always write your name and if you want a reply, you must write your email address as a minimum.
Kunstnerisk leder/artistic leader Lars Frantsen


Ejer, Billedkunstner, kongelig hofmaler, kendis, illustrator, lyriker, kurator: Lotte Kjøller

Owner, visual artist, visual artist, Royal Court painter and celebrity, ilustator, poet, and curator Lotte Kjoeller


Ejer/owner, Sponsor: Lars Kjøller


mail: Lk@Lk-kunst.dk


site: www.Lk-kunst.dk


Bank: Danske Bank

Kontohaver: Lotte Kjøller Friedel Therkelsen

Vist konto:

reg nr: 3170         konto nr: 3171935121

IBAN kontonummer: DK6930003171935121

SWIFT-adresse/BIC: DABADKKK

 
 
 
 
 

Atelier og Gallery Lk-kunst.dk


Billedkunstnervirksomhed v. kunstner Lotte Kjøller


Visual artist company by artist Lotte Kjøller


Mail: Lk@Lk-kunst.dk


CVR: 37305294

Titulering / Salutation:


Lotte Kjøller er billedkunstner, kongelig hofmaler og kendis.


Lotte Kjoeller is visual artist, Royal Court painter and celebrity.

Få Nyhedsbrev / Get Newsletter

 

Vil du gerne modtage mine invitationer fra mit nyhedsbrev i fremtiden?


Do you want to join my invitations?


Tilmeld dig min mailliste her/


Join my mailist here:

Google Grupper
Tilmeld dig lk-kunst_dk
E-mail:
Besøg denne gruppe
UA-86407433-2