Life and Death

Jeg har valgt at kalde denne serie Liv og Død. Den er nært beslægtet med fotoserien "Sidste Rejse" der kan ses her: last traweling | photo and video by Lotte Kjoeller (photo-lk-kunst.dk)


Der var intet liv uden undfangelsen hvor livet bliver til f.x. i en mors mave. Det eneste man med sikkerhed ved om livet er at ethvert liv slutter med døden. Døden har været mig meget nær de sidste 15 år. Jeg har i mit liv haft flere stalkere og de sidste der var i slægt med mig har forsøgt at slå mig ihjel. Når døden på den måde kommer tæt på kommer mange spørgsmål frem fx. om man siger ja til livet og om hvordan man kan ændre situationen så livet er værd at leve. Det, der kendetegner denne serie er, et der indirekte eller direkte er et Effatha, et budskab i værket – uden at budskabet bliver klasket direkte op i hovedet på beskueren. Det er der faktisk i dem alle men det er langt fra altid jeg selv ved hvilket budskab der er i for det foregår pr. intuition. Men det er ofte andre mennesker der ser budskabet og fortæller mig om det. Og det er jo kun en ekstra gevinst!


I have chosen to call this series Life and Death. It is closely related to the photo series "Last Journey" which can be seen here:last traweling | photo and video by Lotte Kjoeller (photo-lk-kunst.dk)


There was no life without the conception where life becomes e.g. in a mother's womb. The only thing you know for sure about life is that every life ends with death. Death has been very close to me for the past 15 years. I have had several stalkers in my life and the last ones who were related to me have tried to kill me. When death comes close in this way, many questions arise, e.g. whether you say yes to life and how you can change the situation so that life is worth living.

What characterizes this series is one that is indirectly or directly an Effatha, a message in the work - without the message being slapped directly into the viewer's head. It is actually in all of them, but it is far from always that I myself know what message is in it, because it takes place per intuition. But it is often other people who see the message and tell me about it. And that's just an extra bonus!

UA-86407433-2