Photo paintings/photo

Bad Mood
Akryl på lærred
90 x 80 cm
95000 kr.
(ikke Solgt)

See Lotte Kjøllers foto / photoes her:

https://photo-lk-kunst.dk/

I 2020 opfinder jeg en blandform jeg kalder "Photo Paintings".


Jeg har længe arbejdet med at bruge fotos i mine malerier, ja siden jeg var ung, men også i illustrationer. Jeg arbejder meget med det for tiden. I malerierne indgår et eller flere fotos integreret i malingen og i værket. På denne side viser jeg udvalgte billeder meget store så de integrerede fotos kan ses.


De foto der bliver taget enten med mig selv som fotograf eller fotos af mig som venner og familiefotos som andre har taget. Disse foto limes på billedet med trælim da det er den mest holdbare lim der findes. Til sidst lakeres fotoet så det kan holde farverne evigt. Derefter bliver det ved hjælp af maling integreret i billedet ved at male fotoet sammen med maleriet dog på en måde så fotoet stadig fremgår.English:

I have long worked with using photos in my paintings, yes since I was young, but also in illustrations. I'm working on it a lot at the moment. The paintings include one or more photos integrated in the paint and in the work. On this page I show selected images very large so the integrated photos can be seen.


The photos that are taken either with myself as a photographer or photos of me as friends and family photos that others have taken. These photos are glued to the picture with wood glue as it is the most durable glue available. Finally, the photo is varnished so that it can keep the colors forever. Then, with the help of paint, it is integrated into the image by painting the photo together with the painting, however, in a way so that the photo still appears.

UA-86407433-2