Jorn

English:

Spring 2012 I was for the first time in the danish artist Asger Jorn's Atelier on the danish iceland Laeso. The hause is called "Bangsbohave". It's a legacy you can get as an artist. It's an old farmhouse in 70's style painted pink with blue woodwork as seen from my photo, self-portrait th. It is iddylic far out in the countryside on Laeso with the nearest neighbor as a bowling alley and a little brook.


You can feel the mood of Jorn in this place where you stand alone with the herb and nature. Just standing in his old studio and snoring the past of the present is an experience. It was as if the Jorn himself was still there - figuratively speaking. It was hugely inspiring and educational. In these surroundings one can not avoid being inspired and energetic to try to walk in one of the Danish masters footprints - the Asger Jorn footsteps. In these environments, all pictures, both photo, watercolor and acrylic images in this series are created.


Asger Jorn had more than 60 different figures called aggenakker bags he used in his pictures. These were figures that go back in his pictures. That's why you can see everything in them. In fact, they are purposely very figurative. Therefore, some of my works are not abstract - they are now never completely - but inspired by my own aggenakker, which I call pulliks - because they are inspired by children's drawings. Children's immediate talent before it dies as an adult. Later I've integrated both the child Lotte and the adult Lotte into all my pictures, which has created a more expressive style since Jorn and these expressive pulliks are thus contrasting the safe adult line.


At his table and by his easel and in his house and garden they are created. With this series I would like to pay tribute to one of my models - or chairmen of the Danish art treasure - Asger Jorn ... With this series I would like to thank you my late master who has inspired me through my own way as an artist.

Hvor du gik 6. Selvportræt i entréen i Bangsbohave. Asger Jorns Ateliér på Læsø. Foto. 21x30 cm. Foto på papir. 21x28,5 cm.


Where you went 6. Self-portrait in the entrance of Bangsbohave. Asger Jorns Ateliér på Læsø.

Photo. 21x30 cm.Photo on paper. 21x28.5 cm.

Foråret 2012 var jeg for første gang i Asger Jorns Atelier på Læsø ”Bangsbohave”. Det er et legat du kan få som kunstner. Det er et gammelt bondehus i 70ér stil malet pink med blåt træværk som det ses af mit foto, selvportrættet th. Det ligger iddylisk langt ude på landet på Læsø med nærmeste nabo som komark og en lille bæk.Man kan godt fornemme stemningen af Jorn på dette sted hvor du står helt alene med urtiden og naturen. Bare det at stå i hans gamle Ateliér og snuse fortiden frem af nutiden er en oplevelse. Det var som om at selve Jorn stadig var der – billedligt talt. Det var enormt inspirerende og lærerigt. I disse omgivelser kan man jo ikke undgå at blive inspireret og energisk at prøve at gå i en af de danske mestres fodspor – nemlig Asger Jorns fodspor. I disse omgivelser er alle billeder både foto, akvarel og akrylbilleder i denne serie skabt.Asger Jorn havde over 60 forskellige aggenakker han brugte i sine billeder. Det var figurer der går igen i hans billeder. Det er derfor man kan se alt muligt i dem. De er faktisk med vilje meget figurative. Derfor er nogle af mine værker ikke abstrakte - det er de nu aldrig helt - men inspireret af mine egne aggenakker som jeg kalder pulliker - fordi de er inspireret af børns tegninger. Børns umiddelbare talent før det dør som voksen. Senere har jeg integreret både barnet Lotte og den voksne Lotte i alle mine billeder hvilket har skabt en mere ekspressiv stil siden Jorn og disse ekspressive pulliker får på den måde kontrast af den sikre voksne streg.


Ved hans bord og ved hans staffeli og i hans hus og have er de skabt. Med denne serie vil jeg gerne hylde en af mine forbilleder - eller formænd i den danske kunstskat – nemlig Asger Jorn… Med denne serie vil jeg gerne sige tak til min afdøde mester, der har inspireret mig gennem min egen vej som kunstner.

UA-86407433-2