Lk-kunst.dk home___

Art by             

Jeg hedder Lotte Kjøller og er proffesionel anerkendt billedkunstner. Jeg er født 1966 i Køge, Danmark og jeg har tegnet og malet siden jeg var to år. Som kunstner er jeg mest kendt for at male nøgne mennesker. Det har jeg gjort hele mit liv.  Jeg arbejder også med at sætte flere lærreder sammen til 1 billede og i alle mulige lærreds- formater. Jeg har bl.a modtaget min uddannelse på kunstakademiet Ecoles des Beaux Artes, Paris, og været den professionelle kunstner Jeff Ibbos privatelev i tre år m.v.

Mit hovedformål er, at mine billeder fortæller en historie!!! Men jeg lader tolkningen og oplevelsen stå åben til beskueren. Jeg lader det altid være op til den der ser at danne sig sin egen historie. Så jeg forsøger at holde tolkningen åben. Som det ses maler jeg altid i serier. Serier som godt kan være lidt forskellige i deres udtryk, men fælles for dem er, at de altid omhandler mennesker. Menneskets ånd, sind og krop har vakt min interesse og været mit motiv hele livet.

Vigtigste udstillinger

Debut på Kunstnernes Efterårsudstilling 1995 og derefter 1996 samt Kunstnernes Sommerudstilling 2000 og 2001.


Herudover udstillinger på Køge Skitsesamling, H.C. Andersen Museum, Kirsten Kjærs Museum, Than Mo´r Mail Art Museum, Mediemuseet i Odense, Frauenmuseum, Ino-cho Paper Museum, Politikens Hus, Rundetaarn, Nicolai Udstillingsbygning, SAK kunstbygning, Rønnebækholm, kunsthal vARTe samt mange gallerier & kunstforeninger i Danmark og i udlandet.

(se dataliste/CV).


Er fast kunstner i Arthouse Kunsthandel.

Er fast kunstner i PAKS Gallery, MAMAG Modern Art Museum and Gallery GmbH, Blindenmarkt, Østrig/ Austria


Sådan kommer du i kontakt med mig, køber kunst eller taler med mig! 


Der er nogle der har forsøgt at komme i kontakt med mig på forskellige måder. Både her i København og på min sommerresidens. Det må man naturligvis gerne. Måden at komme i kontakt med mig på, tale med mig selv og for at se min kunst og evt. købe kunst er ved at lave en privat tid til samtale og salg. Hvis man er en gruppe må man booke en tid til rundvisning og betale ved at købe et billede. Når aftalen er i stand får man udleveret adressen jeg befinder mig på. 

Det bedste er jo at mødes på Bogholder Alle 66, kl th. 2720 København hvor der er masser af Lotte Kjøller kunst at se på med mindre man er nysgerring for at se mit hemmelige sted i naturen.


Man kan betale et køb af kunst kontant, via netbank eller med mobilepay. Uanmeldte besøg er ikke velkomne. Kontakt mig her: Lk@Lk-kunst.dk eller +45 2383 0717   


Med venlig hilsen Lotte Kjøller 

English:

My name is Lotte Kjoeller and I am a professional visual artist. I was born in Koege, Denmark in 1966 and I have painted since I was two years old. As an artist, I am most famous for painting nudes. I have done that all my life. I'm also working to put more leather upholstery together for 1 picture and in all possible canvas formats. I have, among other things, received my education at the Ecoles des Beaux Artes art academy, Paris, and been the professional danish artist Jeff Ibbo's private student for three years, m.v.


My main purpose is that my pictures tell a story !!! But I leave the interpretation and experience open to the viewer. I always let it be up to whoever appears to form his own story. So I try to keep the interpretation open. As I can see, I always paint in series. Series as well may be slightly different in their expression, but common to them is that they always deal with people. The spirit, mind and body of the human beings have kept my interest and been my motive for life.


Main Exhibitions

Debut at the Artists 'Autumn Exhibition 1995 and then 1996 and the Artists' Exhibition 2000 and 2001.


In addition, exhibitions at Koege Skitsesamling, H.C. Andersen Museum, Kirsten Kjaer Museum, Than Mo'r Mail Art Museum, Museum of Media in Odense, Frauenmuseum, Ino-cho Paper Museum, Politiken House, Rundetaarn, Nicolai Exhibition Building, SAK Art Building, Roonnebaekholm, VARTe Exhibitionhall and many galleries and art associations in Denmark and abroad.

(see data list / CV).


Is a permanent artist in Arthouse Art Trade.

Is a permanent artist in PAKS Gallery, MAMAG Modern Art Museum and Gallery GmbH, Blindenmarkt, Austria / Austria


How to get in touch with me, buy art or talking to me!


There are some who have tried to get in touch with me in different ways. Both here in Copenhagen and on my summer residence. They must, of course, gladly. The way to get in touch with me on, talk to myself and to see my art and possibly buy art is by making a private time for conversation and sale. If you are a group you have to book a time to tour and pay by buying a picture. When the agreement is done you get handed the address I will be find on.


So the best is to meet me at Bogholder Allé 66, kl th. 2720 Copenhagen, Denmark where there are lots of Lotte Kjeller art to look at unless you are currious to see my secret place in nature. 


You can pay for an artpiece with cash, via Internet banking or with mobilepay.  Unannounced visits are not welcome. Contact me here: Lk@Lk-kunst.dk or 45 2383 0717


Yours Artist Lotte Kjoeller___________________________________________________________________

©Copyright 2000-2019. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk. It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!


”Kopiering fra denne hjemmeside og mine 3 blogs må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen”. De kan ved at melde sig ind i bloggen få min tilladelse til kopiering. Kontakt mig her: Lk@Lk-kunst.dk

___________________________________________________________________

Få Nyhedsbrev / Get Newsletter

 

Vil du gerne modtage mine invitationer fra mit nyhedsbrev i fremtiden?


Do you want to join my invitations?


Tilmeld dig min mailliste her/


Join my mailist here:

Google Grupper
Tilmeld dig lk-kunst_dk
E-mail:
Besøg denne gruppe

__________________________________________________________________________________

Titulering / Salutation:


Lotte Kjøller er billedkunstner, kongelig hofmaler og kendis.


Lotte Kjoeller is visual artist, Royal Court painter and celebrity.


Art by

Atelier og Galleri Lk-kunst.dk


Billedkunstnervirksomhed v. kunstner Lotte Kjøller

og owner Lars Kjøller

Artistic leader Lars Frantsen


Art studeo by Artist Lotte Kjoeller


Showroom/Atelier og Galleri Lk-kunst.dk:

Bogholder Allé 66 kl. th. og tv

2720 Vanløse/Copenhagen

Denmark


Firmaadresse:

Lotte Kjøller Friedel- og Lars Kjøller Therkelsen

Bybjergvej 19 2 th

1970 Hørsholm


Mail: Lk@Lk-kunst.dk

Tel: + (45) 2383  0717

CVR: 37305294

UA-86407433-2