Effatha

I have chosen to call this seria Effatha, which means "shut up!" It is a word Jesus Crist uses when he heals a man in the Bible. And it is important to be able to shut up. Could shut up for your spirituality and to receive the good that life provides. I think I'm a pretty open person who through life has understood to be able to receive the gifts of life.


But when I think back, I have not dared to receive in important areas - especially before. And Jesus begs us to open up -so we can hear and see- so we will dare enjoy life and connect with the good -set good spirals for ourselves and for the world.


What characterizes this series is one that indirectly or directly is an Effatha, a message in the work -without the message being clasped directly into the head of the viewer. It's actually in them all but it's far from always I know what message because i paint per intuition. But it is often other people who see the message and tell me about it. And that's just an extra win!

Jeg har valgt at kalde denne serie Effatha, der betyder "Luk dig op!" Det er et ord Jesus bruger, da han helbreder en mand i bibelen. Og det er vigtigt at kunne lukke sig op. Kunne lukke sig op for sin åndelighed, og for at kunne modtage det gode, livet giver. Jeg tror nok, at jeg er en ret åben person, der gennem livet har forstået at kunne modtage livets gaver.


Men når jeg tænker tilbage, har jeg på vigtige områder ikke turde modtage - især førhen. Og Jesus beder os åbne op – så vi kan høre og se – så vi vil turde nyde og glædes ved livet, og forbinde os med det gode – sætte gode spiraler i gang for os selv og for verden.


Det, der kendetegner denne serie er, et der indirekte eller direkte er et Effatha, et budskab i værket – uden at budskabet bliver klasket direkte op i hovedet på beskueren. Det er der faktisk i dem alle men det er langt fra altid jeg selv ved hvilket budskab der er i for det foregår pr. intuition. Men det er ofte andre mennesker der ser budskabet og fortæller mig om det. Og det er jo kun en ekstra gevinst!


UA-86407433-2