World Rise Hou

Jeg inspireres ind i mellem af naturen. Når vejret er til det elsker jeg at tage malegrej med ud i Guds natur og bruge naturen som inspiration til kunst. Allerede som mindre barn elskede jeg at sidde i grøftekanten og kigge ind mellem græsstråene, blomsterne og se på dyrerne, der kravlede der. Det kunne jeg gøre timevis.  Det fashionerede mig så meget at jeg kom for sent i skole – dag efter dag.


Det er først som voksen, at det er gået op for mig hvad denne fashignation skulle bruges til. Jeg bruger den nu til at male landskaber og florabilleder. Jeg sidder midt i græsstråene og nyder naturen, imens jeg gengiver hvad jeg ser og oplever. Det er noget jeg gør hele året rundt. Jeg har mine faste steder hvor jeg færdes. Det ene er ved min campingvogn ved Isefjorden, et andet faste sted er ved min vens sommerhus i Blokhus ved Vesterhavet. Disse steder er mine åndehuller langt væk fra en travl hverdag.


Når jeg har råd og er ude at rejse kommer der naturligvis også billeder ud af det. Jeg er jo en kunstner der inspireres af hvad jeg ser, og det jeg ser er det jeg maler, så når naturen er tæt på mig, får jeg lyst til at male den. Se selv hvad jeg har fået ud af det her. Derfor er mange af disse billeder malet i Jylland eller fx. ved Isefjorden hvor min campingvogn står.

English:

I am inspired of the nature. When the weather is for it, I love to take painting equpments into the nature of God and use nature as inspiration for art. As a smaller child, I loved sitting in the ditch and looking in between the grassy streams, the flowers and watching the animals crawling there. I could do that for hours. It fashions me so much that I was late in school - day after day.


It's only as an adult that I've figured out what this fashignation would be used for. I use it now to paint landscapes and flora images. I am sitting in the middle of the grass streams and enjoying nature while reproducing what I see and experience. That's something I do all year round. I have my permanent places where I move. One is at my caravan at Isefjorden, another fixed place is at my friend's cottage in Blokhus on the Vest Sea. These places are my breaths far away from a busy everyday life.


Naturally, when I can afford and travel, there are also pictures of it. I am an artist inspired by what I see and what I see is what I paint, so when nature is close to me, I want to paint it. See for yourself what I've got from this. Therefore, many of these images are painted, for example. in Jytland or at the Isefjord where my camper stands.

UA-86407433-2