Nudes

English:

Working for living people I have done all my life. To draw croquis and reproduce man and is a very well-known decipline at all evening and art schools. I am a trained evening school teacher and taught in croquis. It was like a young girl at an art school and here I first drew croquis. Croquis means sketches by living model. I have used this subject soon throughout my life and further developed it. I like that very much. In my opinion, all people are beautiful - regardless of gender and age. Everyone has something unique about us that makes us who we are. Young, old, mature and children of both sexes have a personality and an appearance that makes them just the one they are. The interesting thing about painting or drawing by living model is that the subject is alive, moving and speaking. To me, the experience of this particular person helps to reproduce the person. I am interested in man. I am interested in every person's spirit, mind, body and personality. I think the depths found in a human being are completely unique and very exciting. Many may think that drawing and painting for naked people is because it has with sex to do. That is not correct. The motive itself is interesting because it lives, acts and speaks. All feelings are present at different times of one's life. Not just the sexual ones. But for us who think dead things are boring, humans are a very beautiful and exciting motive.


The naked person has been used as a motive and model ever since the Middle Ages. The motif has had its ups and downs according to how boned people were and what fashion there were. It is perceived sexually sometimes and naturally other times. For example, Cavvaragio and Leonardo da Vinci have used a model.


In ancient times, life as a model was very hard. The poor models stood for hours for artists like Cavaraggio in very difficult positions supported only by a stick and the like. It was a full-time job no-one could handle and these models died an early death. Therefore, there were not ordinary people who were the artists' model. There were beggars, homeless and criminals who made their bodies fit - in return for money, diet and shelter. It was simply better than standing in the rain on the street.


Nowadays, the models have better terms. The models even in Denmark have their own trade union. A model stands for its pay 20 min. and then have 10 min. free. etc. And the model is allowed to say from overcomplicated posts that will hurt her body. So models today do not die of their work. But it still requires its to be a model. It's hard for the body to sit in the same position for such a long time. Today, both men and women are used as models of all human beings and looks; Thin, thick, black, white, etc. are used as models.


Like Cavarragio, Leonardo Da Vinci and Picasso and many other artists, I'm Lotte Kjøller is a professional artist who use the naked person as a model and inspiration in my art. Whether it's been fashionable or not has not affected my choice of motives. Many of us have worked with nudes as in spite of and in protest to the world's view on the same. We are interested in man and its body and mind. We have put man at the heart of our art. How we do it is different just like the past masters.


©Copyright 2000-2019. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk. It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!


”Kopiering fra denne hjemmeside og mine 3 blogs må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen”. De kan ved at melde sig ind i bloggen få min tilladelse til kopiering. Kontakt mig her: Lk@Lk-kunst.dkAt arbejde efter levende mennesker har jeg gjort snart hele mit liv. At tegne croquis og gengive mennesket er en meget velkendt deciplin på alle aften- og kunstskoler. Jeg er selv uddannet aftenskolelærer og har undervist i croquis. Det var som ung pige på en kunstskole jeg første gang tegnede croquis. Croquis betyder skitser efter levende model. Jeg har brugt dette motiv snart hele livet men viderebearbejdet og videreudviklet det. Jeg holder meget af det motiv. Efter min mening er alle mennesker smukke - uanset køn og alder. Alle har vi noget unikt over os der gør os til den vi er. Unge, gamle, modne og børn af begge køn har en personlighed og et udseende der gør dem til lige netop den de er. Det interessante ved at male eller tegne efter levende model er at motivet er levende, kan bevæge sig og tale. For mig hører oplevelsen af netop dette menneske med til at gengive personen. Jeg interesserer mig for hvert mennesket ånd, sind, krop og personlighed. Jeg synes at de dybder der findes i et menneske er fuldstændig unikke og meget spændende. Mange tænker muligvis at man tegner og maler efter nøgne mennesker fordi det har med sex at gøre. Det er ikke rigtigt. Motivet i sig selv er interessant fordi det lever, handler og taler. Alle følelser er til stede på forskellige tidspunkter af ens liv. Ikke kun de seksuelle. Men for os der synes at døde ting er kedelige så er mennesket et meget smukt og spændende motiv.


Det nøgne menneske er blevet brugt som motiv og model lige siden middelalderen. Motivet har haft sine op og nedture alt efter hvor bonerte folk var og hvilken mode der var. Det opfattes seksuelt nogle gange og andre gange helt naturligt. Cavvaragio og Leonardo da Vinci har fx brugt model.


I gamle dage var livet som model meget hårdt. De stakkels modeller stod i timevis for kunstnere som Cavaraggio i meget svære stillinger kun støttet af en pind o.lign. Det var et fuldtidsjob som ingen kunne klare og disse modeller døde en tidlig død. Derfor var det heller ikke almindelige mennesker der var kunstnernes model. Det var tiggere, hjemløse og kriminelle der lagde krop til - til gengæld for penge, kost og husly. Det var simpelt hen bedre end at stå i regnen ude på gaden.


Nu om dage har modellerne bedre vilkår. Modellerne har endda i Danmark deres egen fagforening. En model står for sin løn 20 min. og har så 10 min. fri. osv. Og modellen har lov til at sige fra overfor meget kompliserede stillinger der vil skade hendes legeme. Så modeller i dag dør ikke af deres arbejde. Men det kræver alligevel sit at være model. Det er hårdt for legemet at sidde i samme stilling i så lang tid. I dag bruges både mænd og kvinder som modeller af alle mennesketyper og udseender; Tynde, tykke, sorte, hvide osv. bliver brugt som model.


Ligesom Cavarragio, Leonardo Da Vinci og Picasso og mange andre kunstnere er jeg Lotte Kjøller en professionel kunstner der bruger det nøgne menneske som model og inspiration i min kunst. Mange af os har arbejdet med mennesket som på trods og i protest til verdens syn på samme. Vi har sat mennesket i centrum for vores kunst. Hvordan vi gør det er forskelligt akkurat som fortidens mestre.


Billederne, der bliver ud af det, bliver solgt både her i Danmark, men også til udlandet via denne hjemmeside. Modellen kan naturligvis også - og har førsteret til - at købe billedet selv. At male nude billeder er at dække et hul der, hvor især ikke mange malende kvinder tør færdes. Så nyd dem selv!

UA-86407433-2