Ordered work

English:

If you would like to paint / draw a picture of yourself, your pregnant wife with stomach or your child etc, you can order a personal artpiece here. I draw or paint both portraits where the face is the most important, but also portraits with the whole human - both with and without clothes. Over the years I have painted both men, women, children and families. I usually paint the whole person, and the space around my model is being taken to tell a story about his / her personality, background, etc. - based on our personal meeting and conversation. Therefore, the model allows suggestions such as motifs, choice of clothes, location, model position, mood and colors.


I have a studio in Vanloese, Copenhagen, where you come to sit for me if possible. I can also work from a photo if there are many people in the picture or if the model is a child, but the best artpiece is made in the interaction between painter and model. You tell me about your expectations, so we paint the picture where you are sitting about 3 hours as a model. 3 hours where you can see the process and bring along.I finish the picture when you've gone. When we are both happy with the portrait, you will get it home - but only then and at a price agreed upon.


We agree from the start price, size and expectations. We do this over the phone and our first conversation, where we look at each other, and both consider whether we want to continue the cooperation! If the image is first painted, the purchase is binding. I look forward to hearing from you!
Mads ved den grønne badebro

Akryl på lærred  --  25 x 30 cm

Solgt (bestilt af hans far)


Mads at the green bathing bridge

Acrylic on canvas - 25 x 30 cm

Sold (ordered by his father)

Hvis du gerne vil have malet/tegnet et billede af dig selv, din gravide kone med mave eller dit barn etc, kan du bestille et personligt billede her. Jeg tegner eller maler både portrætter, hvor ansigtet er det væsentligste, men også portrætter med HELE mennesket – både med og uden tøj. Jeg har i tidens løb malet både mænd, kvinder, børn og familier. Jeg maler oftest hele mennesket, og rummet omkring min model bliver inddraget til at fortælle en historie om hans/hendes personlighed, baggrund etc. - udfra vores personlige møde og samtale. Derfor er det muligt for modellen at have forslag til fx motiv, tøjvalg, lokalitet, modellens stilling, stemning og farver.


Jeg har atelier i Vanløse, København, hvor du/I kommer for at sidde model for mig, om muligt. Jeg kan også arbejde udfra et foto, hvis der er mange på billedet, eller hvis modellen er et barn, men de bedste billeder laves i samspillet mellem maler og model. Du fortæller om dine forventninger, så maler vi billedet, hvor du sidder model ca. 3 timer, hvor du kan se processen, og komme med evt. ønsker undervejs. Jeg færdiggør billedet, når du er gået. Når vi begge er tilfredse med portrættet, får du det med hjem – men først da, og til en på forhånd aftalt pris.

 


Vi aftaler fra starten pris, størrelse og forventninger. Det gør vi over telefonen og til vores første samtale, hvor vi ser hinanden an, og begge vurderer, om vi har lyst til at fortsætte samarbejdet! Er billedet først malet, er købet bindende. Jeg glæder mig til at høre fra dig!


Jeg har også mange gange udført bestillingsarbejder i form af plakater, logos og cd-omslag til mange formål.


Du kan nyde de enkelte serier via nedenstående links:

You can enjoy the individual series via the links below:


UA-86407433-2