Stripes

Jeg har i 2018-19 arbejdet med at tilføre mine modelarbejder striber. Striber over, under eller mellem de malede lag. Jeg er meget inspireret af vand der løber i disse billeder. Vand er et utroligt materiale. I små mængder er det livgivende. Vi drikker det og laver mad af det. Vi vander vores planter med det. Men i store mængder tar det liv. Masser af liv. En Sunami er en alvorlig ting. Mennesker og dyr drukner og huse går fortabt. Mennesker græder og må begynde forfra. Jeg mødte engang en afrikansk kunstner der lavede sine indtallationer af plastik, vand og snor fordi det er billigt og kan skaffes over hele verden. Ud over vand bruger jeg elementer fra den virkelige verden såsom pistol, revolver og hat som stammer fra modellens univers. Modellerne kommer med hver deres historie der skaber sit eget billedunivers af elementer der fortæller noget om dem. Den ene model er min mand lars der skyder i sin fritid. Den anden er forfatter. Elementer og egenskaber der finder sin vej i billedet.

ENG: In 2018-19 I have worked on adding stripes to my model work. Strips over, under or between the painted layers. I am very inspired by water running in these pictures. Water is an incredible material. In small quantities it is life-giving. We drink it and cook it. We turn our plants with it. But in large quantities it takes life. Lots of life. A Sunami is a serious thing. People and animals drown and homes are lost. People cry and have to start over. I once met an African artist who made his recordings of plastic, water and string because it is cheap and can be obtained worldwide. In addition to water, I use real-world elements such as a gun, revolver and hat derived from the model's universe. The models each come with their own story that creates their own image universe of elements that tell something about them. One model is my husband lars who shoots in his spare time. The other is an author. Elements and properties that find their way in the picture.

UA-86407433-2