Blogs of Lk

Her på denne side kan du læse i mine blogs. Jeg har 4 blogs. De 3 er afsluttet og åbne, men den 4 skal man være medlem for at se og betale 200 kr for sit evige medlemsskab. Copydan tekst og node medlemmer gratis.   ”Kopiering fra denne hjemmeside og disse blogs må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen”. Den nye er offentlig - endnu. Mine blogs kan du se ved at trykke på disse link:


English: Here on this page you can read in my blogs.They can be translated.

I have 3 blogs. The 2 are finished and you have to be a member to see them and pay 27 euro for their eternal membership.Danish Copydan text and node members for free. The new one is public. My blogs can be seen by clicking on these links:


Blog 1:

Open: Smukkeste Kvinde 1 af kunstner Lotte Kjøller / Most Beautiful Woman 1 by Artist Lotte Kjoeller

Elfenbenstårnet: Denne blog handler om Lotte Kjøllers kamp med en mandlig stalker og deraf problemer med hendes kirke og samfundet vi befinder os i på grund af nærmest hekseprægerede beskyldninger fra samfundets side. Mere end 1400 mennesker læste bloggen inden den blev lukket. Kan læses ved copydanrettigheder eller medlemsskab.


Eng: The Ivory Tower: This blog is about Lotte Kjøller's struggle with a male stalker and hence problems with her church and society we are in because of virtually witchy accusations by society. More than 1400 people read the blog before it was closed. Can be read by copyrights or membership.


Blog 2:

Open: Smukkeste Kvinde 2 af kunstner Lotte Kjøller / Most Beautiful Woman 2 by Artist Lotte Kjoeller

Smukkeste kvinde: Denne blog handler om da Billedkunstneren Lotte Kjøller bliver mere kendt som kunstner og hendes problemer med mænd bla. foreningen SMil der forfølger hende. Bloggen blev så stor en succes at mere end 9300 mennesker har læst bloggen inden den blev lukket. Kan læses ved copydanrettigheder eller medlemsskab.


Eng: Most beautiful woman: This blog is about when the artist Lotte Kjøller becomes more famous as an artist and her problems with men bla. the association SMil who pursues her. The blog was so successful that more than 9300 people have read the blog before it was closed. Can be read by copyrights or membership.


Blog 3:

Open: Smukkeste Kvinde 3 af kunstner Lotte Kjøller / Most Beautiful Woman 3 by Artist Lotte Kjoeller

Det ny liv: Handler om hordan Lotte Kjøller rejser sig efter stormen. Hun finder en ny sød kæreste og Gud giver hende en plads i overklassen. Et nyt liv begynder. Bloggen er under udarbejdning og åben. Lottes fremtidige liv bestemmer hvad den handler om:


Eng: The new life: About how Lotte Kjøller rises after the storm. She finds a new sweet mann and God gives her a place in the upper class. A new life begins. The blog is under construction and open. Lotte's future life determines what it is about:


Blog 4:

For members: Smukkeste Kvinde 4 af kunstner Lotte Kjøller / Most Beautiful Woman 4 by Artist Lotte Kjoeller

Livet lyner: Handler om hvad der sker da Lotte er i Finland og efterfølgende får kontakt og hjælp af Politiet. Hvad mere sker må tiden vise...

ENG: Life´s lightning: About what's happening when Lotte is in Finland and subsequently gets in touch and with the help of the police. What's more, time must show ...

UA-86407433-2