Litography

Jeg begyndte med at lave litografier i 2004, hvor jeg gik på BKF-Kursus i Litografi med Jan Andersson fra Færøernes Grafiske Værksted på Statens Grafiske Værksted på Gammel Dok. Kurset afsluttede med en udstilling af vores værker hvor bl.a Bjørn Nørgaards litografier også var med. Senere er jeg blevet tilknyttet et privat grafisk værksted ”Det lille Akademi” under Kunstnerforeningen af 18 Novbr. hvor jeg arbejder i dag. Mine litografier er kommet vidt omkring og har været med på i 6th Lessedra World Art Print Annual 2007 i Bulgarien. Mini Print International 2007 i Spanien, Frankrig og England.  Næstved Exhibition of Mini Square Prints 2007. The 7th Kochi International Triennial Exhibition of Prints i Japan 2008. The Americas Biennial Exhibition of Contemporary Prints 2008 i USA. 2nd International Mail ArtExhibition in Nyíracsád, Ungarn 2011 og der kommer sikkert flere internationale censurerede udstillinger til.


Litografisk serie indeholder litografier helt fra de små litografier på ca. 10x10 cm og artmoney til de store men der er grænser for hvor stor en litografi kan blive. Litografi er stentryk. Man tegner direkte på en  tung fedtsten med litografisk tegnemateriale, hvorefter man bearbejder stenen indtil kunstværket er ætset ned i stenen, så der kan dannes et aftryk. Jo flere farver, jo flere sten må man forberede, da man kun kan trykke 1 farve ad gangen, med mindre man laver iristryk, hvor man valser flere farver på valsen på samme tid. At lave litografi er faktisk en ret kompliceret proces, der tager meget tid, når man som kunstner må gøre det hele selv. Denne trykteknik er anerkendt som kunst, og hver litografi skal signeres på en ganske særlig måde.

Selvom et litografi kan trykkes mange gange er det et kunstværk, da hvert tryk vil have sin personlighed og ikke helt ligner de andre. Selv trykker jeg kun få eksemplarer af hver, hvilket gør litografierne mere værdifulde. Nogle gange bearbejder jeg bagefter mine litografier med akryl og akvarel, så de bliver unica. Litografier kan bestilles her på hjemmeside så de kan sendes med post. God fornøjelse!                     


English:

I started making lithographs in 2004, where I went to the BKF Course in Litography with Jan Andersson from the Faroe Islands Graphic Workshop at the National Graphics Workshop at Old Dok. The course ended with an exhibition of our works, among which Bjørn Nørgaard's lithographs were also included. Later, I have been associated with a private graphic workshop "The Little Academy" just under the 18 Novbr. where I work today. My lithographs have come a long way and have participated in 6th Lessedra World Art Print Annual 2007 in Bulgaria. Mini Print International 2007 in Spain, France and England. Næstved Exhibition of Mini Square Prints 2007. The 7th Kochi International Triennial Exhibition of Prints in Japan 2008. The Americas Biennial Exhibition of Contemporary Prints 2008 in the United States. 2nd International Mail ArtExhibition in Nyíracsád, Hungary 2011 and there will certainly be more international censored exhibitions after here.


The lithographic series contains lithographs from the small lithographs of approx. 10x10 cm and artmoney to the big ones but there are limits how big a lithograph can be. Lithography is stentry. You draw directly on a heavy fatstone with lithographic drawing material, after which you process the stone until the work of art has been etched into the stone, so that an impression can be formed. The more colors, the more stones you have to prepare, as you can only print 1 color at a time, unless you make iron dye, rolling more colors on the roll at the same time. Making lithography is actually a rather complicated process that takes a lot of time when you as an artist have to do it all by yourself. This print technique is recognized as art, and each lithograph must be signed in a very special way. Although a lithograph can be printed many times, it's a work of art, since every pressure will have its personality and not quite look like the others. Even I print only a few copies of each, which makes the lithographs more valuable. Sometimes I process my lithographs with acrylic and watercolor so they become unica. Lithographs can be ordered here on the website so they can be send by snailmail. Enjoy!

UA-86407433-2