To / Til Lk-kunst.dk home

© Copyright 2000-2018. All Rights Reserved. Lotte Kjøller - E-mail lk@lk-kunst.dk

Senest opdateret marts 2018

Jeg hedder Lotte Kjøller og er proffesionel anerkendt billedkunstner. Jeg er født 1966 i Køge, Danmark og jeg har tegnet og malet siden jeg var to år. Som kunstner er jeg mest kendt for at male nøgne mennesker. Det har jeg gjort hele mit liv. Jeg arbejder også med at sætte flere lærreder sammen til 1 billede og i alle mulige lærreds- formater. Jeg har bl.a modtaget min uddannelse på kunstakademiet Ecoles des Beaux Artes, Paris, og været den professionelle kunstner Jeff Ibbos privatelev i tre år m.v.

Mit hovedformål er, at mine billeder fortæller en historie!!! Men jeg lader tolkningen og oplevelsen stå åben til beskueren. Jeg lader det altid være op til den der ser at danne sig sin egen historie. Så jeg forsøger at holde tolkningen åben. Som det ses maler jeg altid i serier. Serier som godt kan være lidt forskellige i deres udtryk, men fælles for dem er, at de altid omhandler mennesker. Menneskets ånd, sind og krop har vakt min interesse og været mit motiv hele livet.

Vigtigste udstillinger

Debut på Kunstnernes Efterårsudstilling 1995 og derefter 1996 samt Kunstnernes Sommerudstilling 2000 og 2001.

 

Herudover udstillinger på Køge Skitsesamling, H.C. Andersen Museum, Kirsten Kjærs Museum, Than Mo´r Mail Art Museum, Mediemuseet i Odense, Frauenmuseum, Ino-cho Paper Museum, Politikens Hus, Rundetaarn, Nicolai Udstillingsbygning, SAK kunstbygning, Rønnebækholm, kunsthal vARTe samt mange gallerier & kunstforeninger i Danmark og i udlandet.

(se dataliste/CV).

 

Er fast kunstner i Arthouse Kunsthandel.

Er fast kunstner i PAKS Gallery, MAMAG Modern Art Museum and Gallery GmbH, Blindenmarkt, Østrig/ Austria

 

English:

My name is Lotte Kjoeller and I am a professional visual artist. I was born in Koege, Denmark in 1966 and I have painted since I was two years old. As an artist, I am most famous for painting nudes. I have done that all my life. I'm also working to put more leather upholstery together for 1 picture and in all possible canvas formats. I have, among other things, received my education at the Ecoles des Beaux Artes art academy, Paris, and been the professional danish artist Jeff Ibbo's private student for three years, m.v.

 

My main purpose is that my pictures tell a story !!! But I leave the interpretation and experience open to the viewer. I always let it be up to whoever appears to form his own story. So I try to keep the interpretation open. As I can see, I always paint in series. Series as well may be slightly different in their expression, but common to them is that they always deal with people. The spirit, mind and body of the human beings have kept my interest and been my motive for life.

 

Main Exhibitions

Debut at the Artists 'Autumn Exhibition 1995 and then 1996 and the Artists' Exhibition 2000 and 2001.

 

In addition, exhibitions at Koege Skitsesamling, H.C. Andersen Museum, Kirsten Kjaer Museum, Than Mo'r Mail Art Museum, Museum of Media in Odense, Frauenmuseum, Ino-cho Paper Museum, Politiken House, Rundetaarn, Nicolai Exhibition Building, SAK Art Building, Roonnebaekholm, VARTe Exhibitionhall and many galleries and art associations in Denmark and abroad.

(see data list / CV).

 

Is a permanent artist in Arthouse Art Trade.

Is a permanent artist in PAKS Gallery, MAMAG Modern Art Museum and Gallery GmbH, Blindenmarkt, Austria / Austria

Få Nyhedsbrev/Get Newsletter:

 

Vil du gerne modtage mine invitationer fra mit nyhedsbrev i fremtiden?

 

Do you want to join my invitations?

 

Tilmeld dig min mailliste her/

Join my mailist here:

Google Grupper
Tilmeld dig lk-kunst_dk
E-mail:
Besøg denne gruppe

Atelier Lk-kunst.dk

 

Billedkunstnervirksomhed v. kunstner Lotte Kjøller

 

Artist studeo by Artist Lotte Kjoeller

 

Bogholder Allé 66 kl. th.

2720 Vanløse/Copenhagen

Denmark

 

Mail: Lk@Lk-kunst.dk

 

Tel: + (45) 2383 0717

 

CVR: 37305294