More Artistbooks

2000: ”Hvedebrødsdage i Madrid".

Artistbook af Lotte Kjøller. Denne artistbook blev malet længe før der var noget der hed artistbook. Urene går hver deres tid og tilhører hver deres hovedstad i verden og teksten bagpå refererer dertil. Der var mange bemalede ure. De solgte godt. Disse 2 er de sidste fra 2000. Denne hedder: Hvedebrødsdage i Madrid.  25x16x4 cm. Ur og batteri bemalet med akryl. Unika.


English:

2000: "Honeymoon in Madrid".

Artistbook by Lotte Kjoeller. This artistbook was painted long before there was something called artistbook. The clock each go their time and belong to each of their capital in the world and the text on the back refers to it. There were many painted clocks. They sold well. These 2 are the last from 2000. This is called: Honeymoon in Madrid. 25x16x4 cm. Clock and battery painted with acrylic. Unique.2000: ”På Casino i Tokyo".

Artistbook af Lotte Kjøller. Denne artistbook blev malet længe før der var noget der hed artistbook. Urene går hver deres tid og tilhører hver deres hovedstad i verden og teksten bagpå refererer dertil. Der var mange bemalede ure. De solgte godt. Disse 2 er de sidste fra 2000. Denne hedder: På Casino i Tokyo.  25x16x4 cm. Ur og batteri bemalet med akryl. Unika.


2000: "At the Casino in Tokyo".

Artistbook by Lotte Kjoeller. This artistbook was painted long before there was something called artistbook. The clock each go their time and belong to each of their capital in the world and the text on the back refers to it. There were many painted clocks. They sold well. These 2 are the last from 2000. This is called: At the Casino in Tokyo. 25x16x4 cm. Clock and battery painted with acrylic. Unique.

2016: ”Han er min styrke og kraft".

Artistbook af Lotte Kjøller. Harmonikabog.  Et indblik i en fremmed kvindes liv på Bornholm med billeder og lyrik. Engang på Bornholm fandt jeg en brudebibel i en genbrugsbutik. Den fachionerede mig. Det er det ny testamente og foran i bogen havde kvinden plads til at få skrevet hele sin historie om hvem hun blev gift med, hendes mor, far og børn. Det årstal de døde og hvem de så blev gift med osv. Et indblik i en hel families historie - glemt for mange - men denne fremmede helt almindelige kvindes historie er her gjort til en unika harmonika bog illustreret - og et digt skrevet af - Lotte Kjøller. Titlen henviser til digtet.


English:

2016: "He is my strength and power".

Artistbook by Lotte Kjoeller. accordion book. An insight into the life of a foreign woman in Bornholm with pictures and lyricism. Once upon Bornholm, I found a bridal Bible in a recycling shop. It fancied me. It is the new testament and in front of the book, the woman had the space to write her entire story of who she got married to her mother, father and children. The year they died and who they got married with, etc. An insight into the history of a whole family - forgotten for many - but the story of this strange ordinary woman is here made for a unique accordion book illustrated - and a poem written by - Lotte Kjoeller . The title refers to the poem.

2013: ”livløber installation".

Dette livløbermaleri hører sammen med digtsamlingen Livløber der også er en artistbook. I det indgår illustrationer og tekst fra digtsamlingen - samt bemalet tekst. Som installation vises værket bag et podie med digtsamlingen så man kan stå og læse i den imens man kigger på billedet. Jeg har også andre malerier hvor tekst indgår.  Livløber. 340 x 110 cm. Akryl på lærred, papir, lak, jord.

Se om installationen her/read of the installation here: link


English:

2013: "Livlober Installation".

This lifelong painting is part of the poem collection Livlober, which is also an artistbook. It includes illustrations and text from the poetry collection - as well as painted text. As an installation, the work is displayed behind a podium with the poem collection, so you can look and read it while looking at the picture. I also have other paintings where text is included. Livløber. 340 x 110 cm. Acrylic on canvas, paper, lacquer, soil.

2018: ”Hvad er en smuk kvinde i Bruxelles?".

Artistbook af Lotte Kjøller. Denne artistbook blev malet længe før der var noget der hed artistbook. Urene går hver deres tid og tilhører hver deres hovedstad i verden og teksten bagpå refererer dertil. Der var mange bemalede ure. De solgte godt. Disse 2 er de sidste fra 2000. Denne hedder: Hvad er en smuk kvinde i Bruxelles?.  25x16x4 cm. Ur og batteri bemalet med akryl. Unika.


English:

2018: "Honeymoon in Madrid".

Artistbook by Lotte Kjoeller. This artistbook was painted long before there was something called artistbook. The clock each go their time and belong to each of their capital in the world and the text on the back refers to it. There were many painted clocks. They sold well. These 2 are the last from 2000. This is called: What is a pretty woman in Bruxelles?. 25x16x4 cm. Clock and battery painted with acrylic. Unique.

2018: ”Og de elsker hinanden i København".

Artistbook af Lotte Kjøller. Denne artistbook blev malet længe før der var noget der hed artistbook. Urene går hver deres tid og tilhører hver deres hovedstad i verden og teksten bagpå refererer dertil. Der var mange bemalede ure. De solgte godt. Disse 2 er de sidste fra 2000. Denne hedder: Og de elsker hinanden i København.  25x16x4 cm. Ur og batteri bemalet med akryl. Unika.


English:

2000: "Honeymoon in Madrid".

Artistbook by Lotte Kjoeller. This artistbook was painted long before there was something called artistbook. The clock each go their time and belong to each of their capital in the world and the text on the back refers to it. There were many painted clocks. They sold well. These 2 are the last from 2000. This is called: And they love each other in Copenhagen. 25x16x4 cm. Clock and battery painted with acrylic. Unique.

2018: ”Oprør i Varde bærer blomst".

Artistbook af Lotte Kjøller. Denne artistbook blev malet længe før der var noget der hed artistbook. Urene går hver deres tid og tilhører hver deres hovedstad i verden og teksten bagpå refererer dertil. Der var mange bemalede ure. De solgte godt. Disse 2 er de sidste fra 2000. Denne hedder: Oprør i Varde bærer blomst.  25x16x4 cm. Ur og batteri bemalet med akryl. Unika.


English:

2018: "Honeymoon in Madrid".

Artistbook by Lotte Kjoeller. This artistbook was painted long before there was something called artistbook. The clock each go their time and belong to each of their capital in the world and the text on the back refers to it. There were many painted clocks. They sold well. These 2 are the last from 2000. This is called: Rebellion in Varde is a succes. 25x16x4 cm. Clock and battery painted with acrylic. Unique.

© Copyright 2000-2018. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk

It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!

Last updated March 2018


Her finder du de Artistbooks, jeg har skabt som forfatter/lyriker og/eller som illustrator. Bøgerne på denne side er alle egne Artistbooks der ikke kan udgives som bog, og det er kun bøger jeg selv enten har skabt, skrevet og/eller illustreret. Du kan her se et udvalg mine artistbooks der er en genre der ligger mellem kunsten og bogen - unica bøger som kunstnerisk begreb.


English:

Here you will find the Artistbooks I have created as author / lyriker and / or as illustrator. The books on this page are all own artist books that can not be published as books, and only books that I have either created, written and / or illustrated. Here you can see a selection of my artistbooks there is a genre that lies between the art and the book - unica books as an artistic concept.


Here komes/Her kommer link: Se Artistbook- & bogudgivelser


UA-86407433-2