Erotica & Nudes

© Copyright 2000-2018. All Rights Reserved. Lotte Kjøller - E-mail lk@lk-kunst.dk

Senest opdateret marts 2018

Billederne, der bliver ud af det, bliver solgt både her i Danmark, men også til udlandet via denne hjemmeside. Modellen kan naturligvis også - og har førsteret til - at købe billedet selv. At male erotiske billeder er at dække et hul der, hvor især ikke mange malende kvinder tør færdes. Så nyd dem selv!

Jeg maler nogle gange erotiske billeder eller billeder af nøgne mennesker. Det har jeg altid gjort. Mennesket har været mit motiv hele livet. I denne serie har jeg samlet nogle af de bedste erotiske malerier, jeg har lavet men også billeder bare af nøgne mennesker - på engelsk nude. På denne side kan du finde begge dele.

Jeg er meget optaget af at modellen skal være i en naturlig funktion eller stilling dvs. lave noget. Sole sig, spise eller slå græs, elske eller lide... lave noget. De fleste malere maler bare mennesker der sidder, ligger eller står. Mine må gerne lave noget. Så ved jeg at min model spiller guitar så bliver hun/han malet sådan. Og så bliver malerierne i et univers hvor følelserne og stemningen bærer mig hen. Det er faktisk ikke altid med vilje at jeg maler erotisk, men noget stemningen får mig til. Det er den stumme samtale mellem maler og model, der pludselig får en pikant drejning. Dette kan føre mig mange steder hen – også på erotikkens veje ind i mellem. Min exmand stod faktisk model for mig imens han spillede guitar, det var det jeg faldt for. Men selvom jeg nyder samvær med min modeller og nyder at lytte til deres historie, har jeg en skarp grænse; Når jeg maler er jeg professionel, og når jeg er sammen med min kæreste, er jeg fri.

 

Det er meget forskelligt, hvordan verden opfatter det, når man åbent maler erotiske og nude billeder, og ligefrem tillader sig at være så glad for dem, at man lægger dem til salg på sin hjemmeside. Nogle bliver forargede, andre nysgerrige, og nogle får lyst til at have et billede derhjemme herfra, eller et billede hvor de selv er på. Jeg kontaktes både af mennesker fra Danmark og fra udlandet. Derfor søger jeg faktisk især kvindelige modeller, der har lyst til udfordring.

På skødet

40 x 50

Akryl på Lærred

(Ikke solgt)

 

On the lap

40 x 50

Acrylic on Canvas

(Not sold)

 

English:

I sometimes paint erotics or pictures of just naked people. I have always done that. Man has been my motive for life. In this seria I have collected some of the best erotic paintings I have made, but also pictures of naked people - in English nude. On this page you can find both.

 I am very aware that the model should be in a natural function or position and do something Sole, eat or hit grass, love or suffer ... do something. Most painters paint only people sitting, lying or standing. Mine must like to do something. Then I know that my model plays guitar so will she / he be painted like that. And then the paintings are in a universe where feelings and mood carry me to. In fact, I do not always want to paint erotic, but some atmosphere makes me feel that way. It's the dumb conversation between painter and model who suddenly gets a piquant twist. This can lead me to many places - also on the path of eroticism in between. My ex-man was actually a model for me while playing his guitar, that's what I fell for. But even though I enjoy meeting my models and listening their story, I have a sharp boundary; When I paint, I am professional and when I'm with my mann, I'm free.

 

It is very different how the world perceives it when you openly painting erotic and nude images, and even allowing me to be so happy for them that I put them on sale on my website. Some get angry, others curious, and some may want to have a picture at home from here, or an image where they themselves are the model. I am contacted by both people from Denmark and abroad. That is why I'm looking for female models that are most challenging.

 

The images that get out of it will be sold both here in Denmark, but also abroad via this website. The model can, of course, also - and have the lead - to buy the artpiece him/herself. To paint erotic images is to cover a hole in which especially not many painting women are daring. So enjoy yourself!

Få Nyhedsbrev/Get Newsletter:

 

Vil du gerne modtage mine invitationer fra mit nyhedsbrev i fremtiden?

 

Do you want to join my invitations?

 

Tilmeld dig min mailliste her/

Join my mailist here:

Google Grupper
Tilmeld dig lk-kunst_dk
E-mail:
Besøg denne gruppe

Atelier Lk-kunst.dk

 

Billedkunstnervirksomhed v. kunstner Lotte Kjøller

 

Artist studeo by Artist Lotte Kjoeller

 

Bogholder Allé 66 kl. th.

2720 Vanløse/Copenhagen

Denmark

 

Mail: Lk@Lk-kunst.dk

 

Tel: + (45) 2383 0717

 

CVR: 37305294